De integrale aanpak van werk en schulden in Europa

De bestrijding van armoede en schulden krijgt ook in Europees verband aandacht. Het is een van de speerpunten van de EU 2020 strategie. UWV verkende in hoeverre andere landen de aanpak van schulden verweven in de re-integratie. Als er al sprake is van een integrale aanpak, dan is vaak amper bekend wat het effect is.
Auteurs: Guiaux, M., Jungmann, N., & Sol, E. (2016). De integrale aanpak van werk en schulden in Europa.  Sociaal Bestek, augustus, pp 44-47.

Bron: Sociaal Bestek, uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.