ZonMw: Tamara Madern pleit voor meer begrip voor mensen met schulden

Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering werd onlangs door ZonMw geïnterviewd over het voorkomen van schulden. Volgens Tamara Madern stelt de overheid nog te hoge eisen aan de zelfredzaamheid van de burgers. Wil je volgens haar een gezonde financiële huishouding kunnen draaien, dan moet je in staat zijn tot drie dingen: weten, kunnen en doen. Mensen met schulden zitten echter in een complexe situatie waarbij factoren als verleidingen, stress en schaamte een rol spelen. Tamara Madern pleit dus voor meer begrip voor mensen met schulden. Als dienstverlener dien je volgens haar te proberen om de situatie vanuit het perspectief van de klant te zien.

Het interview kunt u hier teruglezen.