”Vertel cliënten met stress niet wat ze moeten doen”

Langdurige stress heeft effect op cliënten. Zodanig dat zij, indien ze langdurig aan stress zijn blootgesteld, ontregelt raken. De huidige dienstverlening in zorg- en welzijnssector moet dan ook op een aantal punten aangepast worden stelt lector Nadja Jungmann in een interview voor Zorg en Welzijn.

Momenteel werkt Nadja Jungmann aan de ontwikkeling van een aantal concepten dan wel instrumenten waardoor stress-sensitief werken bevordert kan worden.In het interview geeft zij enkele belangrijke adviezen die professionals kunnen helpen bij stress-sensitieve dienstverlening:

 

”Om stress echt te kunnen reduceren, is het belangrijk om te werken aan een algehele transformatie van het leven van de cliënt. Want sociale problematiek staat zelden op zichzelf. Schulden, werkloosheid en gezondheidsproblemen gaan vaak samen. Voor de professional is een totaalplaatje maken van de situatie dan cruciaal.” 

Meer tips lezen over stress-sensitief te werk gaan in de zorg- en welzijnssector? Lees dan het artikel!