Verkeersboetes vaker afgehandeld met betalingsregeling

De overheid treed strenger op bij verkeersovertredingen. Om te voorkomen dat mensen met geldzorgen onnodig de dupe worden van incassopraktijken van de overheid, is het sinds 2018 mogelijk om boetes in termijnen te betalen. Sinds dit mogelijk is, maken meer mensen hier gebruik van. In 2018 steeg het aantal van 165 duizend naar 196 duizend, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Dekker verwacht dat het aantal betalingsregelingen dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) afhandelt dit jaar verder zal oplopen naar 235 duizend.

Ook de ondergrens is dit jaar verlaagd van 225 euro naar 75 euro. Gevolg is dat het CJIB minder vaak een beroep doet op gerechtsdeurwaarders om openstaande bedragen te vorderen.

Nadja Jungmann, lector schulden aan de Hogeschool Utrecht, vindt dit een positieve ontwikkeling: ‘Als iemand voorheen een boete kreeg die hij niet meteen kon betalen, dan kreeg diegene te maken met verhogingen. De eerste keer met vijftig procent, de tweede keer met honderd procent. Mensen kwamen daardoor enorm in de problemen. Terwijl het vaak niet een kwestie van onwil was dat ze niet betaalden, maar eerder dat het gewoon niet lukte.’

Bron: Volkskrant