Veel studenten lopen beurs mis: ‘Zorgelijk, zo ontstaan onnodige schulden’

Het leenstelsel zorgt sinds de invoering in het collegejaar 2015/2016 voor steeds meer studenten met een studieschuld. Dat is logisch. Minder logisch is het dat een deel van de studenten dat recht heeft op een aanvullende beurs daar geen gebruik van maakt, maar wél leent. Wat gaat er mis?

Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann legt het uit in dit interview van NU.nl.