The relationship between debt and crime: A systematic and scoping review

Promovendus Gercoline van Beek van het lectoraat Schulden en Incasso heeft samen met Vivienne de Vogel en Dike van Mheen een artikel gepubliceerd in de European Journal of Probation. Het betreft een systematische review van de literatuur over de relatie tussen schulden en delictgedrag. De resultaten tonen een sterk verband tussen schuld en criminaliteit, waarbij schuld een risciofactor is voor criminaliteit (en andersom).

 

 

 

 

 

thumbnail of Article The relationship between debt and crime

Article The relationship between debt and crime
Download