Spraakmakers: De norm om energietoeslag te krijgen moet overal hetzelfde zijn

Op 10 oktober 2022 vond een nieuwe radio-uitzending van ‘Spraakmakers’ plaats. In deze uitzending werd de stelling ‘de norm om energietoeslag te krijgen moet overal hetzelfde zijn’ besproken. Gemeenten zijn bij de energietoeslag gebonden aan de norm dat deze alleen toegekend mag worden aan mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Sommige gemeenten hanteren echter een grens van 130 of zelfs 150 procent.

Tijdens de uitzending kwamen verschillende sprekers aan het woord. Onder andere een bijstandsgerechtigde, een beleidsmedewerker en een wethouder gaven hun mening over de stelling. Ook Tamara Madern, Lector Schulden en Incasso, kwam aan het woord over de kwestie. Zij geeft aan dat er vanuit de landelijke overheid voor is gekozen om de energietoeslag aan te laten sluiten bij het gemeentelijk beleid, en niet voor een landelijk beleid te gaan. In het gemeentelijk beleid is sprake van beleidsvrijheid, waardoor gemeenten zelf kunnen bepalen hoe zij hun financiën indelen en dus welke norm zij hanteren bij de toekenning van de energietoeslag. Dit heeft volgens Tamara meerdere voordelen omdat gemeenten hierdoor beter kunnen aansluiten bij de behoefde die leeft binnen de gemeente en burgers die in aanmerking komen beter benadert kunnen worden. Nadelig aan de beleidsvrijheid is volgens Tamara echter dat niet iedere gemeente budgettair gezien de middelen heeft om de norm te verleggen zodat de energietoeslag voor meer burgers toegankelijk wordt.