Positieve prikkels draaien om vertrouwen in de ander

Langdurige stress door schulden maakt mensen gericht op de korte termijn. Zorgen dat je vanavond iets te eten hebt bijvoorbeeld, lijkt belangrijker dan het aanleveren van documenten aan je schuldhulpverlener. Hoe motiveren we mensen om stappen te zetten naar een schuldvrije toekomst? Tamara Madern, lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ aan de Hogeschool Utrecht, vertelt hoe ‘positieve prikkels’ kunnen helpen.

Bron: Stadsring51