Susanne Tonnon

Rol in het lectoraat

Susanne Tonnon is senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Haar onderzoek richt zich op interventieontwikkeling en implementatie in de schuldhulpverlening. Haar expertise ligt op het gebied van gedragsverandering en implementatieonderzoek.

Interesses

Susanne wil zich inzetten voor een maatschappij die iedere burger gelijke kansen biedt. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan de effectiviteit en toegankelijkheid van armoedebeleid. Ze wil graag onderzoek doen dat zich richt op zowel individuele gedragsverandering als ook op omgevingsfactoren. Daarnaast wil ze bijdragen aan consensus in het veld over bruikbare theorieën en definities, en aan een homogene, structurele dataverzameling ten behoeve van onderzoek en beleid.

Loopbaan

Susanne studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de methodenleer. Daarnaast volgde ze een minor ontwikkelingssamenwerking. Na haar studie werkte ze in de ontwikkelingssamenwerking. Terug in Nederland ging ze aan de slag als onderzoeker in de gezondheidsbevordering en promoveerde in 2018 bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU medisch centrum te Amsterdam. Om zich te kunnen richten op armoedebestrijding volgde Susanne een cursus schuldhulpverlening, waar ze in aanraking kwam met het werk van het lectoraat Schulden en Incasso (HU). Met haar aanstelling bij het lectoraat maakt Susanne haar doel waar om onderzoek met armoedebestrijding te verbinden.

Contact

susanne.tonnon[at]hu.nl

LinkedIn