Eline Maussen

Rol in het lectoraat

Sinds 2017 is Eline Maussen werkzaam bij Hogeschool Utrecht als onderzoeker binnen het lectoraat Schulden & Incasso. In deze hoedanigheid is Eline betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Haar interesse ligt bij het bestuderen van (gezond financieel) gedrag, het implementeren en evalueren van interventies en het bevorderen van financiële gezondheid. Hierbij gaat haar voorkeur uit naar kwantitatief onderzoek. Daarnaast is Eline betrokken bij het onderwijs. Zo is ze praktijkdocent bij de minor Geld & Schulden, opdrachtgever voor PGA-studenten bij het lectoraat Schulden & Incasso en geeft zij gastcolleges over schulden en motivatie aan Social Work studenten.

Interesses

Het uitvoeren van onderzoek binnen het sociale domein is waar haar interesse ligt en waarin ze zich verder wil ontwikkelen. Eline streeft ernaar om middels onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering en verdere ontwikkeling van sociaal beleid. Daarnaast heeft Eline affiniteit met het onderwijs en ziet zij de meerwaarde in om studenten van de Hogeschool Utrecht waar mogelijk is te betrekken bij het onderzoek.

Loopbaan

In 2017 heeft Eline haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding heeft Eline zich met name ontwikkeld op het gebied van de financiële situatie van studenten, onder andere door een jaar stage te lopen bij een Financieel Spreekuur op een mbo-school. Tevens heeft Eline haar scriptie geschreven over de financiële situatie van hbo-studenten en hun behoeften aan ondersteuning hierbij in kaart gebracht. Vanuit deze positie is zij betrokken geraakt als junior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden & Incasso. Eline rondde in juni 2019 haar master Social Policy and Public Health af, na afronding van de gelijknamige pre-master, en heeft zo haar academische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Binnen de master heeft zij haar stage vervuld bij het lectoraat Schulden & Incasso door onder andere een masterthesis te schrijven over determinanten van succesvolle afronding van een budgetcursus.

Contact

E-mail: eline.maussen[at]hu.nl

LinkedIn