Eline Maussen

Rol in het lectoraat

Sinds 2017 is Eline Maussen werkzaam bij Hogeschool Utrecht als junior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden en Incasso. In de hoedanigheid van junior onderzoeker is Eline betrokken bij twee onderzoeksprojecten. Het onderzoeksproject Naar een effectieve budgetcursus, in samenwerking met de Universiteit Wageningen, richt zicht op de effecten van een budgetcursus op financieel gedrag en welke type budgetcursus effectiever is. Het andere onderzoeksproject, Studeren zonder financiële zorgen, is gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening om financiële zorgen en stress onder studenten te reduceren.

Interesses

Het uitvoeren van onderzoek binnen het sociale domein is waar haar interesse ligt en waarin ze zich verder wil ontwikkelen. Eline streeft ernaar om middels onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering en verdere ontwikkeling van sociaal beleid. Daarnaast heeft Eline affiniteit met het onderwijs en ziet zij de meerwaarde in om studenten van de Hogeschool Utrecht waar mogelijk is te betrekken bij het onderzoek.

Loopbaan

In 2017 heeft Eline haar opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding heeft Eline zich met name ontwikkeld op het gebied van de financiële situatie van studenten, onder andere door een jaar stage te lopen bij een Financieel Spreekuur op een mbo-school. Tevens heeft Eline haar scriptie geschreven over de financiële situatie van hbo-studenten en hun behoeften aan ondersteuning hierbij in kaart gebracht. Vanuit deze positie is zij betrokken geraakt als junior onderzoeker binnen het lectoraat Schulden en Incasso. Eline is in 2018 gestart met de master Social Policy and Public Health, na afronding van de gelijknamige pre-master, om haar academische vaardigheden verder te ontwikkelen.

Contact

E-mail: eline.maussen[at]hu.nl

LinkedIn