Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag veroorzaakt schulden en werkloosheid

In het regeerakkoord is opgenomen dat het bestaande systeem van loonkostensubsidie wordt ingeruild voor een systeem van loondispensatie. Wie het systeem van loondispensatie doordenkt realiseert zich dat het op twee manieren de kans op financiële problemen vergroot. Een pleidooi voor de handhaving van het huidige systeem van loonkostensubsidie. Lees het volledige artikel.

Auteurs: Marco Florijn, Marijke Vos, Yvon van Houdt, Julia den Hartogh, Jan Laurier en Nadja Jungmann

Bron: Sociale vraagstukken, 17 maart 2018.