Is de Wgs-wijziging wel een stap in de goede richting?

Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering Tamara Madern beschrijft in haar blog voor Sociaalweb in hoeverre de Wgs-wijziging helpend is.

”Proactief inwoners met schulden benaderen is noodzaak. De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstandgegevens over inwoners mogen ontvangen is in de eerste plaats dan ook zege. De vraag is echter of de wet zoals momenteel geformuleerd niet te veel vraagt van gemeenten.”

Lees haar gehele blog op Sociaalweb.