Huishoudboekje Utrecht

Gemeenten zijn volop bezig om nieuwe initiatieven op te zetten. Onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso worden daarbij regelmatig om reflectie gevraagd. Half april werd lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann in dat licht geïnterviewd door onder meer de NOS en NRC. In deze interviews legt zij uit dat initiatieven zoals het huishoudboekje van de gemeente Utrecht mensen kunnen helpen bij wie de financiën net (niet) uitkomen.