Hogescholen ontwikkelen samen beroepsopleiding schuldhulpverlening

Het lectoraat schulden en Incasso ontwikkelt in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool van Amsterdam en Saxion Hogeschool de eenjarige beroepsstudie Schuldhulpverlening op masterniveau. In het voorjaar van 2019 gaat de studie met een testgroep van start.

Op initiatief van Schouders Eronder wordt deze opleiding ontwikkeld.

”Schouders Eronder wil onder meer kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. Binnen enkele jaren moet iedereen binnen de schuldhulpverlening kunnen werken met de beste methoden. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.” 

Meer informatie over deze master leest u hier.