Hoe wordt de ‘pechgeneratie’ studenten gecompenseerd?

In de discussie over de herinvoering van de basisbeurs blijft een belangrijk vraagstuk zo goed als onbesproken. Hoe wordt de groep die onder dat vermaledijde sociale leenstelsel studeerde, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, gecompenseerd?

In het artikel van de Volkskrant vertellen twee studenten welke invloed de afschaffing van de basisbeurs op hen heeft gehad. Daarnaast wordt door Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, geschetst hoe complex het compensatie vraagstuk is van deze generatie studenten.