Handreiking en checklist financiële redzaamheid statushouders

Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe te bepalen of een statushouder financieel redzaam is. Met behulp van de Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid van het Nibud kunnen professionals goed inschatten welke kennis en vaardigheden iemand al bezit. Zij zien daarnaast welke zaken nog moeten worden ontwikkeld in de weg naar financiële redzaamheid.

 

Het Nibud ontwikkelde de instrumenten in samenwerking met Tamara Madern (lectoraat Schulden en Incasso) en financieel coach Pauline Mulder-Hiltmann.

Bron: Nibud