Gemeenten moeten mensen in drie jaar uit de schulden helpen

“Mensen met problematische schulden moeten sneller worden geholpen en de zekerheid krijgen dat ze zonder schulden opnieuw kunnen beginnen. Daarbij moeten ze hulp krijgen van gemeenten en kunnen rekenen op nazorg, zodat ze niet opnieuw in de problemen komen. Dat is de kern van het advies Van schuld naar schone lei, dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 20 april 2022 heeft aangeboden aan minister Schouten voor Armoedebeleid.

Lector schulden en incasso Nadja Jungmann van de Hogeschool Utrecht vindt het advies eigenlijk nog niet ver genoeg gaan. Ze wijst erop dat vijf van de zes huishoudens met problematische schulden niet in beeld zijn bij de instanties. Zij melden zich niet als ze er niet meer uitkomen, omdat ze zich schamen voor hun situatie of geen enkel vertrouwen in de overheid hebben. “Ik wil de raad en de minister uitnodigen om na te denken of de aanpak niet nog breder moet”, aldus Jungmann in het NOS Radio 1 Journaal. “Wat gaat maken dat mensen die in een uitzichtloze situatie zitten toch worden bereikt?””

Bron: NOS