Dit is het moment: een intelligente aanpak van schulden

Lees hier de blog van lector Nadja Jungmann over een intelligente aanpak van schulden in- en na Corona tijden.

”De economie is met een klap tot stilstand gekomen. Wie geen vitaal beroep heeft werkt als het even kan thuis. Scholen, horeca en andere plekken waar mensen zich verzamelen voor vermaak zijn gesloten. De economische schade is enorm en de omvang nog niet te overzien. Het kan bijna niet anders dan dat de schuldenproblematiek enorm gaat oplopen. De vraag die dit vooruitzicht oproept is wat we in dat licht in deze periode moeten en kunnen doen. Het antwoord luidt: het vinden van een intelligente mix van compenseren, vroegsignaleren, coachen en kwijtschelden.”