Disclaimer

Colofon Deze website wordt beheerd door het lectoraat Schulden en Incasso. U kunt voor vragen en opmerkingen over de content op deze website contact opnemen met het lectoraat via Annemiek Rietbergen (annemiek.rietbergen@hu.nl). Het lectoraat Schulden en Incasso is één van de acht lectoraten binnen het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Op de HU-websites .....
Colofon

Deze website wordt beheerd door het lectoraat Schulden en Incasso. U kunt voor vragen en opmerkingen over de content op deze website contact opnemen met het lectoraat via Annemiek Rietbergen (annemiek.rietbergen@hu.nl).

Het lectoraat Schulden en Incasso is één van de acht lectoraten binnen het kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Op de HU-websites is meer informatie te vinden over het kenniscentrum Sociale Innovatie en het lectoraat.

Disclaimer

De website en alle content die erop staat, met uitzondering van de content afkomstig van externe bronnen die we delen of waarnaar we linken, zijn eigendom van het lectoraat Schulden en Incasso. Op de inhoud van de website rust auteursrecht.

We vinden het leuk als u informatie van de website voor uzelf wilt gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door naar artikelen op onze website te linken. Dat is toegestaan onder voorwaarde van bronvermelding: het lectoraat Schulden en Incasso en de naam van de auteur van de betreffende tekst. We stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het lectoraat of de rechthebbende.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Het lectoraat Schulden en Incasso is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar externe bronnen die door andere partijen dan het lectoraat Schulden en Incasso worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het lectoraat Schulden en Incasso heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.