De pilot schulden in de spreekkamer is van start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds februari is in Almere een pilot van start gegaan waarbij huisartsen en praktijkondersteuners met patiënten over geldzorgen in gesprek gaan. In Almere zijn naar schatting 12.000 mensen die leven in armoede of met schulden. Het kan lang duren voordat mensen om hulp bij hun schulden vragen. Zij kunnen als gevolg van hun schulden allerlei psychische en fysieke klachten ervaren. Die worden vaak met hun huisarts besproken. De huisartsenpraktijk kan dus een belangrijke vindplaats zijn. Nog niet altijd wordt in de spreekkamer echter actief gevraagd naar het voorkomen van financiële problemen. In het project Financiën in de spreekkamer werken Zorggroep Almere en het lectoraat Schulden en Incasso samen aan het ontwikkelen van interventies die eraan bijdragen dat mensen met schulden in  een vroeger stadium worden geholpen. Verschillende gezondheidscentra van de Zorggroep doen mee.

Omroep Flevoland interviewde huisarts Vera Kampschoër van Zorggroep Almere over dit project. Luister het fragment hier terug.