De gemeente Arnhem gaat schulden kwijtschelden

De gemeente Arnhem gaat een nieuw beleid invoeren omtrent schulden bij haar inwoners. Vanaf januari 2020 gaat de gemeente rond 2,3 miljoen euro investeren in het afkopen van (overheid)schulden. Inwoners komen na 3 jaar schulden in aanmerking voor deze kwijtschelding mits ze niet gefraudeerd hebben. Voor deze schulden wordt het kwijtscheldingstermijn juist verlengd.

Daarnaast neemt de gemeente Arnhem ook andere maatregelen om mensen met schulden tegemoet te komen. Wethouder Louwers geeft aan dat ze willen voorkomen dat schulden onnodig verder oplopen en dat inwoners verder in de problemen komen door toedoen van de gemeente.

Uit een interview met de Trouw blijkt dat Lector Nadja Jungmann dit een mooi signaal vindt om problematische schulden te voorkomen maar plaatst wel een kanttekening:

”Burgers kampen vermoedelijk ook met private schuldeisers, zoals leveranciers voor gas, water en licht. Die worden niet kwijtgescholden. “Ik vraag me af hoeveel mensen hier nou echt mee zijn geholpen. Eigenlijk moeten alle schulden worden meegenomen””  (Bron: Trouw)

Meer weten hierover? Bekijk dan de volgende nieuwsitems – waar lector Nadja Jungmann ook haar mening toelicht.