Afstudeeropdracht project Financiële schaarste en leefstijl

De opdracht

Het hebben van geldzorgen en een minder gezonde leefstijl gaan vaak samen. Financiële schaarste betekent voor veel mensen dat ze moeilijke keuzes moeten maken. Het is lastig om deze situaties voldoende fruit en groente te eten, genoeg te bewegen en niet te roken. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen financiële stress en ongezond leven, maar het is nog niet helder welke verklaringen er nu zijn voor waarom het zo lastig is voor mensen die (heel) moeilijk kunnen rondkomen om een gezonde leefstijl vol te houden of te ontwikkelen.

 

In deze opdracht ga je door in gesprek te komen met mensen met geldzorgen uitzoeken wat zij daarover zeggen. Wat betekent gezond leven voor hen? Hoe ziet hun leefstijl eruit? Hoe makkelijk of moeilijk is het voor hen om gemotiveerd te blijven? Wat zijn knelpunten en hoe kunnen die worden weggenomen? Welke rol speelt de financiële situatie daarbij? Kunnen zij gezond voedsel kopen en naar een sportclub?

Daarnaast ga je bestaande leefstijlinterventies nader onder de loep nemen. Dat zijn bijvoorbeeld interventies die mensen met overgewicht helpen af te vallen, meer te bewegen en gezonder te eten, of interventies die helpen mensen te stoppen met roken. In elke gemeente is er wel een aanbod beschikbaar. Vaak verwijst de huisarts naar een aanbieder zoals een diëtist of een fysiotherapeut. Je zoekt uit of er bij leefstijlinterventies rekening wordt gehouden met geldzorgen. In hoeverre is er aandacht voor financiële stress? Krijgen de deelnemers informatie of lessen over hoe zij met financiële stress kunnen omgaan? Je interviewt aanbieders van leefstijlinterventies over of zij geldzorgen zien bij hun cliënten en hoe zij daarmee omgaan. Je gaat na of leefstijlinterventies helpen om stress als gevolg van financiën te verminderen.

Tot slot ga je op zoek naar de regelingen die gemeenten aanbieden voor mensen die financiële schaarste ervaren en die hun leefstijl willen verbeteren. Hoe ondersteunt de gemeente daarbij? Waar hebben inwoners recht op en welke plichten hebben zij wellicht? Is er contact tussen schuldhulpverleners en aanbieders van leefstijlinterventies?

Over het lectoraat 

Het lectoraat Schulden & Incasso is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) en houdt zich bezig met de vraag hoe mensen met financiële problemen het best ondersteund kunnen worden. Schuldenproblematiek is een groot maatschappelijk probleem. Veel gemeenten zijn op zoek naar effectieve manieren om burgers te ondersteunen. Ook andere maatschappelijke organisaties komen steeds meer in aanraking met mensen met schulden. Voor sociale professionals is het belangrijk om schulden snel te herkennen en te kunnen ondersteunen bij de aanpak. Op dit moment is er echter nog te weinig bekend over wat werkt, bij wie en worden goede ideeën te weinig onderzocht en gedeeld. Daar wil het lectoraat Schulden & Incasso verandering in brengen.

Het lectoraat Schulden en Incasso voert diverse praktijkgerichte onderzoeken uit. Dit kan variëren van literatuuronderzoek, interventieonderzoek, beleidsonderzoek tot kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We voeren het onderzoek uit voor diverse opdrachtgevers en subsidieverstrekkers.

Interesse?

Ben jij SJD-student of student paramedische studies en lijkt deze afstudeeropdracht je interessant? Mail dan je motivatiebrief naar Annemarieke van der Veer: annemarieke.vanderveer@hu.nl. Reageren kan tot 18 januari 2022. De afstudeeropdracht zal in periode C van start gaan.