Afstudeeropdracht ‘Dossier online? Bekijk je dat als bewindvoerder samen met je cliënt of niet?’

Afstudeeropdracht 

Er zijn kwaliteitseisen die betekenis geven aan goede vertegenwoordiging van een schuldenaar door een professionele bewindvoerder. Een bewindvoerder wil, om cliënten goed te kunnen helpen, bijvoorbeeld persoonlijke informatie over de schuldsituatie van een cliënt kunnen inzien. De afspraak is dat een bewindvoerder zoveel mogelijk doet in overleg met de cliënt, maar in sommige situaties is snel handelen noodzakelijk. Kort gezegd: in sommige situaties kan er spanning zitten op wat de situatie vraagt en de eisen die er aan de bewindvoerder zijn gesteld. Daarover gaat deze afstudeeropdracht.

 

Veel informatie die de bewindvoerder nodig heeft, is online te raadplegen. Dat is gemakkelijk, want iedereen kan er te allen tijde gebruik van maken. Schuldenaren kunnen op sommige online platforms met hun DigiD, al dan niet samen met hun bewindvoerders, actuele informatie over hun vorderingen raadplegen. Schuldenaren kunnen ook een machtiging aanvragen voor hun bewindvoerder via de website van DigiD: https://www.digid.nl/hulp/machtigen/ om hun dossier te kunnen raadplegen. Wij willen in deze opdracht dat de student uitzoekt welke kwaliteitseisen, regelgeving en jurisprudentie er is over het (samen) bekijken van de gegevens in het dossier van de cliënt. We willen ook weten wat er in de praktijk gebeurt, in welke situaties er knelpunten kunnen voorkomen, welke ethische vraagstukken dat met zich meebrengt en hoe deze professionele bewindvoerders hier in de praktijk mee omgaan.

Interesse? 

Ben jij student van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of Social Work en lijkt deze afstudeeropdracht je interessant? Mail dan je motivatiebrief naar Annemarieke van der Veer (annemarieke.vanderveer@hu.nl). Let op: we hebben inmiddels voldoende aanmeldingen. Je kunt je niet meer aanmelden voor deze opdracht. 

De afstudeeropdracht zal in periode C van start gaan.