Aflevering schuldhulp bij de Nieuwe Solidariteit

In veel initiatieven voor schuldhulpverlening zit één grote blinde vlek: de visie en inspraak van mensen voor wie de regelingen bedoeld zijn. Daarom in deze Pakhuis de Zwijger-uitzending samen met Schouders Eronder vooral de inbreng van mensen die normaal gesproken buiten beeld blijven. Wat vinden zij van de toegang tot de schuldhulpverlening? Hoe ervaren zij de hulp en ondersteuning? Wat maakt écht verschil? En wat kan er beter? Kortom: wanneer zijn mensen echt geholpen en wanneer worden ze alleen maar verder de problemen in gebracht? En wat zegt lector Tamara Madern van het lectoraat Schulden en Incasso? Kijk snel de hele uitzending hier terug.

Bron: Landelijke Cliëntenraad