Samenwerking zorgverzekeraar, rechtbank en schuldhulpverlening – Theory of change

Theory of change van de pilot samenwerking tussen een zorgverzekeraar en de rechtbank bij betalingsachterstanden

Mensen met schulden vragen vaak niet uit zichzelf om hulp. Toch is op tijd hulp krijgen vaak dé manier om schulden op te lossen en erger te voorkomen. Hoe eerder er contact is, hoe sneller de problematiek ook onder controle gekregen kan worden. Steeds vaker wordt er ook gekeken wat ketenpartners en schuldeisers kunnen doen. Ketenpartners zijn partijen die, naast de direct betrokken schuldhulpverleningsorganisaties, ook inspanningen verrichten om schuldenproblematiek te voorkomen en op te lossen. In dit onderzoek willen we in beeld brengen wat het effect is van de uitgestoken hand door de schuldeisers en ketenpartners. Hiertoe gaan we onderzoek doen naar de interventie van zorgverzekeraar Achmea in samenwerking met de rechtbank Amsterdam. Deze publicatie vormt de theory of change achter het onderzoek naar deze interventie.

Achmea zegt over deelname aan het onderzoek: “Ons doel is altijd om duurzaam gezond betaalgedrag bij onze klanten te stimuleren. In deze pilot bereiken we dat door een laagdrempelige, persoonlijke en brede benadering van de situatie van de klant. Wij geloven heilig in deze visie en hebben dan ook de ambitie om deze werkwijze verder uit te breiden.”

De onderbouwing van de interventie met een Theory of Change vindt u hier.

Een infographic van de interventie vindt u hier.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. Alle resultaten vindt u hier.

thumbnail of Samenwerking met rechtbank_Theory of change

Theory of Change Samenwerking Rechtbanken
Download