Nadja Jungmann meester van de week – over schuldenaanpak, steunpakketten en financiële stress

Lector en hoogleraar Nadja Jungmann werd mr. van de week. Zij werd door mr-online.nl geïnterviewd over haar kijk op schuldenproblematiek en de actualiteiten daarin. Schuldenproblematiek is op dit moment een actueel onderwerp, nu velen zich afvragen of ze financieel gezien het einde van de maand wel gaan halen.

Nadja herkent deze zorgen in haar eigen wijk. Ondanks het pakket aan maatregelen waarmee Den Haag velen groepen voorziet van steun, bijvoorbeeld door het verhogen van de basisbeurs en de zorg- en huurtoeslag, zijn er toch groepen die tussen wal en schip vallen, zo waarschuwen het NIBUD en het CPB. Voor deze groepen is maatwerk vereist, maar de vraag is of ze deze ook gaan krijgen. Er zijn grote verschillen in de ondersteuning die gemeentes aanbieden, waardoor niet iedereen dezelfde ondersteuning kan verwachten.

Volgens Nadja is het creëren van deze verschillen ‘echt onwenselijk’. Het CPB rekende in juni voor dat 85% van de huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in de financiële problemen zouden komen. ‘Door deze uitzonderlijke situatie is ingrijpen door de overheid noodzakelijk’ stelt ze.

Nadja is dan ook dan ook tevreden over de enorme impuls die de Brede Schuldenaanpak heeft gekregen. ‘Er ligt momenteel een wetsvoorstel in Den Haag om de civiele rechter de bevoegdheid te geven om een betalingsregeling op te leggen als van een schuldenaar niet redelijkerwijs kan worden geëist dat hij de schuld in een keer betaald. Dit is een heel belangrijke stap’ aldus Nadja.