Lessen van de Utrechtse Kanteling voor andere gemeenten en organisaties

Sinds 2016 is de ingang van de schuldhulpverlening in Utrecht verplaatst van een centraal punt bij de gemeente naar de wijken. Dit betekent dat inwoners met financiële problemen die hulp willen, zich eerst moeten melden bij het buurtteam in hun wijk. Het doelen van deze verandering was om de toegang tot de schuldhulpverlening laagdrempeliger te maken en meer inwoners te bereiken. De buurtteam medewerkers kunnen de hulp inschakelen van specialistische trajectbegeleiders van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. Ook kunnen sociaal raadslieden en vrijwilligers van U Centraal ondersteunen bij juridische kwesties.

 

De samenwerkende partijen hebben het lectoraat Schulden en Incasso en de Veranderbrigade gevraagd om in kaart te brengen wat succesfactoren zijn in de samenwerking, welke verbeteringen mogelijk zijn en hoe deze verbeteringen eruit moeten zien om inwoners uit Utrecht de financiële hulp te geven die zij nodig hebben. De inzichten uit dit onderzoek kunnen andere gemeenten ook toepassen om hun hulpverlening aan inwoners met financiële problemen te verbeteren. In onderstaand document hebben we de aanbevelingen uit het onderzoek breder vertaald naar 14 aanbevelingen die ook voor andere gemeenten en organisaties bruikbaar zijn.

thumbnail of De_Kanteling_SenI

De Kanteling
Download