Gercoline van Beek

Rol in het lectoraat

Gercoline van Beek is onderzoeker binnen de lectoraten Schulden en Incasso en Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en docent binnen het Instituut voor Social Work.
Daar richt zij zich onder meer op thema’s als professionalisering van het sociaal werk en de effectiviteit van de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt. Haar specifieke expertise ligt binnen het forensische domein en het domein van schuldhulpverlening. Momenteel werkt Gercoline aan haar promotie-onderzoek naar de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten.

Interesses

De passie van Gercoline in haar onderzoekswerk ligt bij het vertalen van praktijkvragen naar kennisvragen, om vervolgens kennis te laten terugvloeien naar de beroepspraktijk en zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het werkveld.
Ook in het onderwijs is dit wat haar drijft. Binnen de bachelor Social Work verzorgt Gercoline met name afstudeerbegeleiding, onderzoeksonderwijs en coördinatie van het forensische uitstroomprofiel, waaronder de minor Werken in Gedwongen Kader. Verder coacht ze als studieloopbaan- en stagebegeleider en begeleider van intervisie studenten in het reflecteren op zichzelf als persoon en professional. Daarbij zoekt ze continu naar manieren om studenten mee te nemen in het inzetten van kennis in hun beroepspraktijk om daarmee zichzelf als werker te kunnen ontwikkelen.

Loopbaan

Gercoline heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen. Haar bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen vormde een combinatie van organisatiekundige en gedragsmatige principes. Vervolgens heeft zij een onderzoeksmaster gevolgd, waarna zij nog enige tijd in het onderzoek aan de universiteit in Nijmegen heeft geparticipeerd. Vanuit deze positie is Gercoline als onderzoeker binnen het sociale domein betrokken geraakt bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Contact

gercoline.vanbeek[at]hu.nl

Linkedin