Gercoline van Beek

Rol in het lectoraat

Gercoline van Beek is senior onderzoeker en projectleider binnen de lectoraten Schulden en Incasso en Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en hogeschooldocent binnen het Instituut voor Social Work en de master Forensisch Sociale Professional van deze hogeschool. Haar expertise ligt binnen (het snijvlak van) het forensische domein en het domein van schuldhulpverlening met aandacht voor thema’s zoals de professionalisering van het sociaal werk, de werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt en situaties van complexe schulden en multiproblematiek. Gercoline is gepromoveerd op onderzoek naar de complexiteit van financiële problematiek onder delinquenten en doet onder meer als vervolg hierop onderzoek naar de versterking van de samenwerking binnen het justitiële en sociale domein rond delinquenten met schulden. Haar doel hierbij is het versterken van de (samenwerking in de) hulpverlening aan schuldenaren in kwetsbare posities.

Interesses

De passie van Gercoline in haar onderzoekswerk ligt bij het vertalen van praktijkvragen naar kennisvragen, om vervolgens kennis te laten terugvloeien naar de beroepspraktijk en zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het werkveld. Ook in het onderwijs ligt bij het vertalen van praktijk- naar kennisvragen, om vervolgens kennis te laten terugvloeien naar de beroepspraktijk en zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het werkveld. Ook in het onderwijs is dit wat haar drijft. Gercoline is coördinator van het forensisch accent, waaronder de minor Werken in Gedwongen Kader, en het afstuderen binnen de opleiding Social Work. Verder is ze enthousiast kernlid van de curriculumcommissie, coacht ze als studieloopbaan-, stage- en afstudeerbegeleider met passie en betrokkenheid studenten in het reflecteren op zichzelf als persoon en professional, verzorgt ze onderwijs rond met name onderzoek en forensisch werk en is ze docent/afstudeerbegeleider binnen de master Forensisch Sociale Professional. Daarbij zoekt ze continu naar manieren om studenten mee te nemen in het inzetten van kennis in hun beroepspraktijk om daarmee zichzelf als werker te kunnen ontwikkelen.

Loopbaan

Gercoline heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen. Haar bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen vormde een combinatie van organisatiekundige en gedragsmatige principes. Vervolgens heeft zij een onderzoeksmaster gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Tilburg University, waarna zij nog enige tijd in het onderzoek aan de universiteit in Nijmegen heeft geparticipeerd. Vanuit deze positie is Gercoline als onderzoeker binnen het sociale domein betrokken geraakt bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Contact

E-mail:               gercoline.vanbeek[at]hu.nl

Telefoon:            +31 (0)6-13369815

Linkedin

Twitter

Profielpagina HU

Persoonlijke website

ResearchGate