Gercoline van Beek

Rol in het lectoraat

Gercoline van Beek is senior onderzoeker en projectleider binnen de lectoraten Schulden en Incasso en Werken in Justitieel Kader van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht en hogeschooldocent binnen de Master Forensisch Sociale Professional (Instituut voor Recht) van deze hogeschool. Haar expertise ligt binnen (het snijvlak van) het forensische domein en het domein van schuldhulpverlening. Gercoline is gepromoveerd op onderzoek naar schulden onder delinquenten.

Naast haar onderzoekswerk is Gercoline verbonden aan de Master Forensische Professional. Binnen het onderwijs heeft Gercoline jarenlange ervaring als docent, minor-, forensisch accent- en afstudeercoördinator, studieloopbaan-, praktijk- en afstudeerbegeleider en curriculum- en opleidingscommissielid.

Interesses

Wat Gercoline drijft in haar onderzoekswerk is het vertalen van praktijkvragen rond kwetsbare burgers naar kennisvragen om op basis daarvan bij te dragen aan de professionalisering van het werkveld. Daarbij zoekt ze continu naar manieren om (aankomend) professionals mee te nemen in het inzetten van kennis in hun beroepspraktijk om daarmee zichzelf als werker te kunnen ontwikkelen.

Loopbaan

Gercoline heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen. Haar bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen vormde een combinatie van organisatiekunde en gedragsmatige principes. Vervolgens heeft zij een onderzoeksmaster gevolgd aan de Radboud Universiteit Nijmegen/Tilburg University.

Contact

E-mail:               gercoline.vanbeek[at]hu.nl

Telefoon:            +31 (0)6-13369815

Linkedin

Twitter

Profielpagina HU

Persoonlijke website

ResearchGate