Rosanne Oomkens

Rol in het lectoraat

Rosanne Oomkens (1985) is sinds november 2021 werkzaam binnen het lectoraat Schulden en Incasso als associate lector, senior onderzoeker en projectleider. Haar expertisegebied beslaat het brede terrein van schuldenproblematiek en bestaanszekerheid. Rosanne voert onderzoeks- en ontwikkeltrajecten uit rondom thema’s als armoede, schuldhulpverlening, incasso, (arbeids)participatie en sociale zekerheid.

Naast onderzoeker binnen het lectoraat werkt Rosanne bij Divosa als Procesmanager Kennisdeling binnen het programma Schouders Eronder. Ook is zij lid van de Commissie Vakkundig aan het werk 2, een programma gericht op kennisontwikkeling en kennisbundeling- en ontsluiting binnen het domein van Werk en Inkomen.

Interesses

Rosanne heeft een passie voor het ontwikkelen van toegankelijke en toepasbare kennis op het gebied van bestaanszekerheid en werk. Zij wil hiermee bijdragen aan het lerend vermogen binnen beleid en uitvoering, zodat kwetsbare burgers beter worden ondersteund. Haar ambitie voor de komende jaren is om professionals in keten van schuldhulpverlening concrete handelingsperspectieven te bieden en het vakmanschap van de uitvoeringspraktijk verder te versterken. Om zo de impact van problematische schulden op arbeidsparticipatie te verkleinen en de bestaanszekerheid van burgers te vergroten.

Loopbaan

Rosanne studeerde Social Policy and Social Intervention Studies aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte zij eerst als promovendus en later als assistant professor bij de vakgroep Arbeid, Zorg en Participatie (Algemene Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht). Rosanne is in 2015 gepromoveerd en schreef een proefschrift over de gevolgen van prestatie-contractering voor het werk van professionals in ziekenhuiszorg en thuiszorg. Ook coördineerde zij cursussen binnen de master Arbeid, Zorg en Participatie (NL/ENG) en de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen. Tussen 2016 en 2021 werkte Rosanne als projectmanager bij Panteia waar zij vele beleids- en evaluatieonderzoeken op het terrein van werk, sociale zekerheid, schulden en incasso heeft uitgevoerd.

Contact

rosanne.oomkens@hu.nl

Rosanne Oomkens | LinkedIn