Maud Dolsma

Rol in het lectoraat

Maud is medior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso. Haar expertise ligt op het gebied van gedragsverandering en het vinden van nieuwe, creatieve manieren om de verschillende doelgroepen die kampen met schulden aan te spreken en te bereiken.

Interesses

De interesse van Maud ligt bij de gedragsmatige kant van de schuldenproblematiek. Vanuit die interesse (mede)ontwikkelt ze interventies vanuit de sociale psychologie die mensen naar gezond financieel gedrag helpen. Daarnaast heeft Maud interesse in beleidsmatige vraagstukken en zoekt ze graag naar verbeteringen binnen bestaande beleidsstructuren. Ze houdt van het werken op verschillende niveaus en met verschillende partijen, zowel politiek, beleidsmatig, als uitvoerend. Maud is sociaal maatschappelijk betrokken en altijd op zoek naar de menselijke maat in bestaande systemen.

Loopbaan

Maud heeft een bachelor klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam gedaan. Daarna studeerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en haalde een master sociale psychologie met een specialisatie in gedragsverandering. Voordat ze sociaal psycholoog werd, studeerde Maud af aan de Toneelacademie Maastricht en werkte ze als theatermaakster en actrice. Naast haar functie bij het lectoraat Schulden en Incasso is Maud sinds de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (2018) raadslid voor GroenLinks in de gemeente Arnhem.

Contact

maud.dolsma[at]hu.nl