Marieke Bor-de Vries

Rol in het lectoraat

Marieke Bor-de Vries doet promotieonderzoek naar schulden en gecijferdheid. Zij is verbonden aan het lectoraat Wiskundig en Analytische Vermogen van Professionals en werkt nauw samen met het lectoraat Schulden en Incasso. Het onderzoek van Marieke gaat over de verschillende aspecten van gecijferdheid (kennis & vaardigheden, hogere orde vaardigheden, houding en context) en hoe deze samenhangen met het hebben van schulden.

Interesses

Marieke streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Van burgers wordt steeds meer verwacht en de situaties die mensen in het dagelijks leven tegenkomen worden steeds ingewikkelder. Marieke draagt bij aan bewustwording dat gecijferdheid niet alleen gaat om het wel of niet kunnen rekenen, maar dat hier ook rekenangst en negatieve schoolervaringen mee kunnen spelen. Dit vraagt niet alleen een sensitieve aanpak, maar is ook een oproep aan mensen die financiële informatie verspreiden: Mensen hebben niet alleen baar bij eenvoudige taal, maar ook eenvoudige getallen!

Loopbaan

Marieke studeerde aan de Universiteit Utrecht. Zij voltooide de masteropleiding Wiskunde en Toepassingen en de masteropleiding Science Education and Communication. Na enkele jaren onderzoekswerk bij de Universiteit Utrecht is zij overgestapt naar de Hogeschool Utrecht. In 2023 is zij gestart met haar promotieonderzoek naar schulden en gecijferdheid.

Contact

E-mail: marieke.bor-devries [at] hu.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marieke-bor-de-vries-2a08b8262/