Anne-Ruth van Leeuwen

Rol in het lectoraat

Anne-Ruth is projectleider bij het lectoraat Schulden en Incasso van het kenniscentrum Sociale Innovatie. Zij houdt zich onder andere bezig met het project ‘Eerder uit de schulden wat werkt’ en is daarnaast betrokken bij enkele praktische projecten. Verder houdt zij zich bezig met interne processen binnen het lectoraat.

Interesses

Anne-Ruth heeft interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken als ongelijkheid, armoede en duurzaamheid. Vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om zorg te dragen voor je medemens en de wereld om je heen zet zij zich graag in voor diverse maatschappelijke thema’s. Daarnaast haalt Anne-Ruth veel plezier uit projectmatig werken en het verbeteren en vergemakkelijken van werkprocessen met als doel dat er meer tijd en ruimte overblijft voor de zaken die er echt toe doen.

Loopbaan

In 2016 rondde Anne-Ruth haar master Borderstudies af. Aansluitend is zij gaan werken bij VluchtelingenWerk en later bij Divosa. Zij heeft zich gedurende die tijd ontwikkeld in projectmanagement.

Contact

anne-ruth.vanleeuwen[at]hu.nl

LinkedIn