Onoplosbare schulden

De complexiteit van een goede toeleiding naar, een vrije toegankelijkheid van hulpverlening en het krijgen van een passende schuldregeling

Forse schuldenproblematiek ontregelt het dagelijks leven. Het is in dat licht van groot belang dat huishoudens die zich in die situatie bevinden snel en adequaat geholpen worden. De praktijk van alledag is echter weerbarstiger. Een grote groep huishoudens met problematische schulden vindt haar weg niet naar de schuldhulpverlening, wordt daar niet toegelaten of kan vooralsnog niet geholpen worden aan een schuldregeling. In 2014 is het lectoraat het programma Onoplosbare schulden begonnen. De aanleiding was het gelijknamige onderzoek waarin het lectoraat beschrijft hoe het komt dat een substantiële groep huishoudens zich in een uitzichtloze situatie bevindt. In een tweede nog altijd actueel onderzoek in dit programma beschrijft het lectoraat samen met Regioplan wat het verhaal is achter de cijfers van de schuldhulpverlening.

Sinds de publicatie van dit onderzoek is er landelijk veel aandacht gekomen voor onoplosbare schuldsituaties. In de Tweede Kamer zijn er kamervragen gesteld over het onderzoek en in 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris Kleinsma aan gemeenten laten weten dat zij geen groepen mogen uitsluiten. In 2016 gaf lector Nadja Jungmann hier een toelichting op in het TV-programma De Monitor. Dat het onderwerp nog altijd actueel is blijkt onder meer uit het rapport van de Nationale Ombudsman uit januari 2018 waarin hij constateert dat de toegankelijkheid nog altijd onder druk staat.

In het kader van het programma Onoplosbare schulden heeft het lectoraat diverse gemeenten geadviseerd. Dit heeft geleid tot bijstelling van hun beleid. Er is ook een artikel geschreven over het belang van een correcte toepassing van de Algemene wet bestuursrecht.