Budgetcursus

In samenwerking met promovendus Ernst-Jan de Bruijn voert het lectoraat een project uit om een effectieve budgetcursus te ontwikkelen. In dit -door Zonmw- gesubsidieerde project is op basis van wetenschappelijke inzichten over effectieve interventies een budgetcursus vormgegeven. Als onderdeel van het project wordt de ontworpen cursus geëvalueerd.