alle Projecten

9 resultaten

Vanuit het lectoraat wordt er in verschillende projecten gewerkt aan stress-sensitieve dienstverlening. In samenwerking met Platform31 evalueert het lectoraat in de gemeente Alphen aan den Rijn wat de inzet van de stress-sensitieve aanpak Mobility Mentoring oplevert. Dit onderzoek wordt gesubsidieerd door Zonmw en is een vervolg op een eerder project waarin de succesvolle Amerikaanse aanpak …..

Lees meer

In opdracht van het UWV onderzoekt het lectoraat in samenwerking met het lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit, MEE en SBCM hoe problematische schulden bij mensen met een licht verstandelijke beperking doorwerken op hun arbeidsmarktparticipatie. Een belangrijke stap in het onderzoek is een verkenning met de betrokken koepelorganisaties hoe de dienstverlening aan specifiek deze groep verbeterd kan …..

Lees meer

Samen met de Universiteit Leiden en de Hogeschool van Amsterdam voert het lectoraat een project uit met subsidie van Zonmw. In het project wordt onder meer in kaart gebracht welke kennis er is over effectieve dienstverlening en wat er van die kennis actief bekend is bij mensen die uitvoering geven aan schuldhulpverlening. Het project levert …..

Lees meer

De kwaliteit van de samenwerking tussen een professional en een cliënt is een belangrijk element in effectieve dienstverlening. Binnen het kenniscentrum voor Sociale Innovatie waar het lectoraat Schulden & Incasso onderdeel van uitmaakt wordt het project Werkalliantie uitgevoerd om de samenwerking meetbaar te maken en in dat licht te verbeteren. Het lectoraat verkent samen met …..

Lees meer

In samenwerking met promovendus Ernst-Jan de Bruijn voert het lectoraat een project uit om een effectieve budgetcursus te ontwikkelen. In dit -door Zonmw- gesubsidieerde project is op basis van wetenschappelijke inzichten over effectieve interventies een budgetcursus vormgegeven. Als onderdeel van het project wordt de ontworpen cursus geëvalueerd.

Lees meer

Financiële problemen kunnen tot studievertraging en studie-uitval leiden. Andere studenten met financiële problemen zetten hun studie voort, maar hebben last van stress en zorgen wat gevolgen heeft voor het studiesucces. De begeleidingsstructuur binnen de HU helpt studenten met (dreigende) studievertraging en heeft aandacht voor financiën, maar dat gebeurt reactief en in de tweede lijn, bij …..

Lees meer

Is een budgetcursus effectief? Zo ja, welke elementen zijn dan effectief? Door bezuinigingen zien gemeenten zich genoodzaakt te snijden in de dienstverlening. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effectiviteit van interventies groeit dan ook. De budgetcursus wordt veelvuldig ingezet door gemeenten en maatschappelijke organisaties. …..

Lees meer

Vanuit het lectoraat Schulden en Incasso hebben we professionals voorzien van kennis over schuldproblematiek met als doel een bijdrage te leveren aan preventie en aanpak van armoede en schulden. Het beoogd resultaat is dat cliënten betere keuzes voor een oplossingsrichting kunnen maken.

Dit project is afgerond.

Lees meer

Een groot gedeelte van de cliënten die onder reclasseringstoezicht staan, heeft schulden. In opdracht van de SVG en in samenwerking met het HU lectoraat Werken in gedwongen kader heeft het lectoraat Schulden en Incasso onderzocht hoe schulden mensen onder reclasseringstoezicht belemmeren om de draad (weer) op te pakken.

Dit project is afgerond.

Lees meer