Werken op afstand in het sociaal domein

Het online werken heeft door de huidige COVID-19 crisis een enorme vlucht genomen. Veel cliënten in het sociaal domein worden op afstand ondersteund. Ervaringen met online werken levert een gemengd beeld op. De Hogeschool Utrecht onderzoekt hoe professionals en cliënten in verschillende delen van het sociale domein werken op afstand ervaren.
Doel 

Met dit project wordt inzicht geven in ervaringen en aandachtspunten voor werken op afstand. Uiteindelijk levert dit onderzoek op:

  • Overzicht van de literatuur over werken op afstand
  • Vergelijkende beschrijving van ervaringen met werken op afstand in verschillende delen van het sociaal domein
  • Aanbevelingen over hoe werken op afstand optimaal kan worden ingericht

Door de ervaringen van professionals en cliënten in verschillende delen van het sociale domein naast elkaar te zetten, kunnen uitspraken worden gedaan over het type dienstverlening waarbij werken op afstand meer aandacht behoeft.

Aanpak
Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek en een enquête. De literatuur over het thema ‘Werken met cliënten op afstand’ wordt doorzocht naar knelpunten die kunnen optreden bij online werken, evenals oplossingen. De enquête wordt bij verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal domein en hun cliënten uitgezet. In de enquête wordt gevraagd naar o.a. positieve en minder positieve ervaringen met het werken op afstand, wat eventuele barrières zijn en hoe deze opgelost zouden kunnen worden. Ook wordt gevraagd welk effect online werken heeft op de samenwerkingsrelatie tussen professional en cliënt.
Relevantie 

Werkers en beleidsmedewerkers in het sociaal domein krijgen inzicht in de uitdagingen en kansen waarmee online werken gepaard gaat. Door ervaringen in verschillende beroepsgroepen binnen het sociaal domein naast elkaar te zetten, zien (beleidsmede)werkers welke soorten ondersteuning meer of minder geschikt zijn voor online werken en waar behoefte is aan extra randvoorwaarden.

Betrokken onderzoekers

Onderzoekers van het lectoraat Schulden en Incasso werken in dit project samen met onderzoekers van de lectoraten Werken in Justitieel Kader, Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening en Participatie, Zorg en Ondersteuning.

Looptijd 

1 november 2020 tot 1 december 2022

Wilt u meer informatie?

Contactpersoon: Susanne Tonnon
Mail: susanne.tonnon[at]hu.nl