De huisarts: vindplaats van financiële problemen

Een groeiend aantal studies laat zien dat aanhoudende financiële problemen negatief doorwerken op de gezondheid(sbeleving). Het wegnemen van die doorwerking vraagt van mensen met schulden dat zij tijdig  om hulp vragen voor hun financiële problemen. Er lijkt een grote groep te zijn die wel contact heeft met de huisarts of praktijkondersteuner, maar niet op eigen kracht in staat is om de weg naar de schuldhulpverlening te vinden.

Daarom wordt in het project een ‘interventiepakket geldzorgen’ ontwikkeld. Dit pakket heeft als doel om huisartsen en praktijkondersteuners, met zeer beperkte inspanning, vaker financiële problemen te laten signaleren en patiënten eerder en adequater door te verwijzen. Het interventiepakket draagt bij aan het vergroten van de kennis en het bewustzijn bij huisartsen en praktijkondersteuners over de impact van de financiële problematiek op gezondheidsproblemen, de beleving en de doorwerking. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de doorverwijzingen.

Looptijd: juni 2018 – mei 2020.

Financiering door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Betrokken instanties:
Zorggroep Almere
Hogeschool Utrecht

Projectleider: Vivian den Hartogh
Mail: vivian.denhartogh[at]hu.nl