Tialda Sikkema

Rol in het lectoraat

Tialda Sikkema is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Schulden en Incasso en ze is docent bij het Instituut voor Recht. Het lectoraat vormt voor haar de onderzoeksomgeving naar tekstkwaliteit in het juridische domein.

Interesses

Hoe zorgen interventies in teksten voor meer kwaliteit van die tekst? Dat is een vraag die Tialda in haar onderzoek bezighoudt. Haar hart ligt bij de toegang tot het recht  en ze onderzoekt hoe juridische teksten doelmatig geschreven en ontworpen worden om toegang tot het recht beter te waarborgen. Haar promotieonderzoek naar tekstkwaliteit in incassozaken gaat over problemen die lezers hebben bij het begrijpen van incassoteksten en welke interventies in de tekst die problemen verhelpt. Over dit onderwerp spreekt ze geregeld op landelijke en internationale congressen. Naast haar onderzoekswerk werkt Tialda aan onderwijsontwikkeling. Ze geeft ook colleges, trainingen en ze begeleidt studenten bij onderzoek.

Loopbaan

Tialda is sinds 2000 verbonden aan de Hogeschool Utrecht. De eerste negen jaar werkte zij aan de Faculteit Economie en Management. Vanaf 2009 werkt ze als opleider van deeltijdstudenten HBO-rechten. Ze heeft tussen 2008 en 2018 zelf juridisch werk verricht als lid van een beroepscommissie in het primair en secundair onderwijs en ze weet daarom van binnenuit hoe juridische teksten tot stand komen. Tialda heeft Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2012 is ze gestart met haar promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht. Ze beoogt in 2018 te promoveren.

 

Contact

tialda.sikkema[at]hu.nl