Geneviéve Jagga

Rol in het lectoraat

Binnen het lectoraat Schulden en Incasso is zij gestart als onderzoeker. Geneviéve is daarnaast hogeschooldocent en coach bij het instituut Marketing & Commerce van de Hogeschool Utrecht.

Interesses

Geneviéve is geïnteresseerd in de relatie tussen welvaart en  welzijn. Economische groei is niet waar het alleen om moet gaan in de samenleving. Vooruitgang is weliswaar belangrijk, maar dat gaat om veel méér dan alleen een stijgend inkomen en toenemende materiële welvaart. Zij draagt graag bij aan een inclusieve maatschappij. Bij deze maatschappij horen ook mensen die om diverse redenen economisch niet mee kunnen komen. Hierdoor ontstaan problematische schulden waardoor deelname aan de maatschappij niet mogelijk is en deze groep wordt uitgesloten. Met onderzoek naar (en over) de schuldenproblematiek wil zij behalve inzicht ook meer gezicht geven aan mensen met schulden. Geneviéve vindt het belangrijk dat burgers weten wat er in de maatschappij gebeurt en welke rol een ieder hierin speelt.  “De maatschappij, dat ben JIJ!” is een slogan die zij dan ook graag onderschrijft.

Loopbaan

Geneviéve studeerde Commerciële Economie aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam en daarna studeerde zij op de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam, bedrijfseconomie. In 2010 haalde zij haar Master in Marketing aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit Tilburg. Na verschillende interessante banen in zowel  het onderwijs als het bedrijfsleven werkt zij nu 12 jaar als docent op de Hogeschool Utrecht. Consumentengedrag staat binnen haar vakgebied centraal. Het gedrag van consumenten is van groot belang voor het maatschappelijk beleid. Consumenten zijn tenslotte ook burgers. Zij ervaart werken voor dit lectoraat als een mooie toegevoegde waarde die zij  levert aan een duurzame samenleving en geeft zo invulling aan haar maatschappelijke ambities en idealen.

Contact

genevieve.jagga[at]hu.nl