Ellen Uiters

Ellen Uiters is senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Het onderzoek waar ze aan werkt richt zich onder andere op het in kaart brengen van knelpunten in de publieke dienstverlening voor laagopgeleiden, en mogelijke oplossingsrichtingen. Haar expertise ligt op het gebied van het monitoren van sociaaleconomische indicatoren en de relatie met preventief beleid en interventies.

Ellen heeft interesse in de relatie tussen sociaaleconomische factoren en gevolgen voor individuele personen op verschillende levensterreinen. Welzijn en gezondheid hebben daarbij haar specifieke aandacht. Er aan bijdragen dat kwetsbare groepen in de samenleving zo min mogelijk nadeel ondervinden van sociaal economische positie en identificeren van mogelijkheden van preventie, hebben haar aandacht. Met haar onderzoek bij het lectoraat wil ze bijdragen aan meer inzicht in de impact die armoede en schulden voor het leven van individuele mensen heeft en wat effectieve mogelijkheden zijn voor preventie. Samenwerking tussen lokale en nationale beleids- en veldorganisaties en onderwijs is hierbij van belang en hier speelt Ellen graag ook een rol in.

Ellen studeerde Verpleegkunde (HBO-V) in Groningen en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. In 2007 heeft ze haar proefschrift afgerond dat gericht was op verschillen tussen migrantengroepen in gezondheid en zorggebruik. Sinds 2008 is ze als onderzoeker werkzaam bij het centrum voor Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Haar aandachtsgebied zijn sociaaleconomische determinanten van gezondheid en gebruik van zorg.