Danielle Lako

Danielle Lako is projectleider en senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Het onderzoek waar ze aan werkt, richt zich onder andere op de ontwikkeling van interventies in de begeleiding van mensen met (dreigende) schulden. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderwijsontwikkeling voor schuldhulpverleners. Haar expertises liggen op het gebied van gedragsverandering en interventieonderzoek. Danielle is redactielid van het Tijdschrift Schuldsanering.

Danielle heeft interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken waaronder armoede en huiselijk geweld. Het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving staat hierin voor haar centraal. Met haar onderzoek bij het lectoraat wil ze bijdragen aan de effectiviteit en toegankelijkheid van de schuldhulpverlening. Ze haalt veel voldoening uit een goede samenwerking met partners uit de praktijk zoals maatschappelijk dienstverleners en gemeenten. Naast het doen van onderzoek geeft ze graag les aan studenten.

Danielle studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht en Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen werkte ze als onderzoeker-in-opleiding in het Radboudumc in Nijmegen aan een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie voor vrouwen die partnergeweld meemaakten en na een verblijf in de opvang weer (begeleid) zelfstandig gaan wonen. Ze werkt nog aan de afronding van het proefschrift. In de afgelopen twee jaren werkte ze als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies aan de Hogeschool van Amsterdam.

Mailen kan naar danielle.lako[at]hu.nl