Danielle Lako

Rol in het lectoraat

Danielle Lako is projectleider en senior onderzoeker bij het lectoraat Schulden en Incasso van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Het onderzoek waar ze aan werkt, richt zich onder andere op de ontwikkeling van interventies in de begeleiding van mensen met (dreigende) schulden. Daarnaast houdt ze zich bezig met onderwijsontwikkeling voor schuldhulpverleners. Haar expertises liggen op het gebied van gedragsverandering en interventieonderzoek. Bij het Instituut voor Recht is Danielle kwartiermaker op het gebied van armoede en schulden en geeft ze les bij de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook is ze redactielid van het Tijdschrift Schuldsanering.

Interesses

Danielle heeft interesse in verschillende maatschappelijke vraagstukken waaronder armoede en huiselijk geweld. Het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving staat hierin voor haar centraal. Met haar onderzoek bij het lectoraat wil ze bijdragen aan de effectiviteit en toegankelijkheid van de schuldhulpverlening.

Loopbaan

Danielle studeerde Sociologie aan de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar afstuderen ging ze aan de slag als onderzoeker-in-opleiding bij het Radboudumc in Nijmegen waar ze promoveerde (2020) op een onderzoek naar de effectiviteit van een interventie voor vrouwen die partnergeweld meemaakten en na een verblijf in de vrouwenopvang weer zelfstandig gaan wonen. Ook werkte ze als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam.

Contact

Danielle.lako[at]hu.nl

Linkedin