Publicaties en media van: Danielle Lako

6 resultaten

Het aantal dakloze jongeren is in de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Er is weinig bekend over de problemen die jongeren in hun thuissituatie ervaren die eraan bijdragen dat zij dakloos raken. Hierbij kun je denken aan ruzies binnen het gezin of financiële problemen. Door zicht te krijgen op deze problemen, kunnen preventieve maatregelen worden genomen …..

Lees meer


Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Platform 31 de aanpak van Mobility Mentoring® doorontwikkeld voor de Nederlandse context en de implementatie bij de gemeente Alpen aan de Rijn geëvalueerd. Deze procesevaluatie heeft verschillende inzichten opgeleverd over hoe de implementatie is verlopen, de …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht heeft bij studenten van vijf hogescholen (Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Rotterdam, Haagse Hogeschool en Hogeschool Utrecht zelf) onderzoek gedaan naar de financiële problematiek. 4.901 voltijd- en deeltijd-studenten namen deel aan dit onderzoek en werden geworven via interne kanalen van de hogeschool waar zij studeren. De uitkomsten …..

Lees meer

Veel mensen met financiële problemen die een hoge rekening niet in één keer kunnen betalen, willen een betalingsregeling afsluiten om het verschuldigde bedrag in termijnen te betalen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een telefoonrekening of het betalen van het eigen risico van de zorgverzekeraar. Mensen zoeken hiervoor vaak op de website van een leverancier naar …..

Lees meer