Publicaties en media van: Danielle Lako

12 resultaten

Nadja Jungmann en Danielle Lako, van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht, waren gastsprekers bij SAM, tijdens het Inspiratievoorbeeld uit de praktijk van afgelopen vrijdag 28 mei. In de onlinesessie vertelden zij over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar de samenwerking met lager opgeleide cliënten. De deelnemers kregen vervolgens de kans om …..

Lees meer

                  Een ambtelijke brief lezen, inloggen met je DigiD, online een formulier invullen of voor een bepaalde datum documenten inleveren; het zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die je moet uitvoeren als je gebruik maakt van publieke dienstverlening zoals schuldhulpverlening. In de onderkenning dat er grote verschillen …..

Lees meer

Stichting Vaste Lasten Pakket wil de financiële situatie van mensen met geldzorgen en beginnende schulden stabiliseren zodat zij optimaal kunnen meedoen in de maatschappij. Het instrument waarmee zij dit willen bereiken is het aanbieden van het Vaste Lasten Pakket. De lectoraten Schulden & Incasso (HU) en Armoede Interventies (HvA) hebben samen het Vaste Lasten Pakket …..

Lees meer

Armoede zien, het durven te bespreken en er iets mee te doen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De werkplaatsen sociaal domein zijn daarom bezig om een werkwijze te ontwikkelen die mensen hierbij houvast biedt. Zo leren we hoe we van betekenis kunnen zijn voor mensen in armoede, op een manier die aansluit bij wat …..

Lees meer

                  Het lectoraat Schulden en Incasso heeft met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar belemmeringen die lager opgeleiden ervaren als zij gebruik maken van publieke dienstverlening. Lager opgeleiden maken relatief veel gebruik van publieke dienstverlening maar hebben vaker moeite om te voldoen aan wat er van …..

Lees meer
Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg. Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden …..

Lees meer

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en Platform 31 de aanpak van Mobility Mentoring® doorontwikkeld voor de Nederlandse context en de implementatie bij de gemeente Alpen aan de Rijn geëvalueerd. Deze procesevaluatie heeft verschillende inzichten opgeleverd over hoe de implementatie is verlopen, de …..

Lees meer