KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE SCHULDEN EN INCASSO LECTOR DR. NADJA JUNGMANN

Schulden en incasso bij uitstek hbo-onderwerpen

Aan de Faculteit Maatschappij en Recht leiden we studenten op tot schuldhulpverlener, deurwaarder, incassomedewerker, bewindvoerders of sociaal raadslid. Deze professionals komen terecht in een beroepspraktijk die volop in beweging is en die voor een aantal grote uitdagingen staat. In deze context voorziet het lectoraat Schulden en Incasso.

Nieuwe publicaties

Meer publicaties

Jungmann, N & Wesdorp, P (2016) Werkwijzer 1: Impact. Hoe beïnvloeden schulden het gedrag van mensen? Utrecht: Hogeschool Utrecht

Jungmann, N & Wesdorp, P (2016) Werkwijzer 2: Gespreksvoering. Hoe activeer je mensen om met hun schulden aan de slag te gaan? Utrecht: Hogeschool Utrecht

Hartogh, V den & Jungmann, N (2016) Werkwijzer 3: Voorzieningen. Naar welke voorzieningen kunt u doorverwijzen? Utrecht: Hogeschool Utrecht

Nadja Jungmann en André Moerman over schuldhulpverlening in Rijnstad jaarmagazine, maart 2015

Jungmann, N (2015) Understanding how debt problems change our behaviour is the key to better support. Newstart magazine (UK)

Hogeschool Utrecht en Regioplan (2015). Impactmeting van het Financieel Studieplan. Utrecht: Hogeschool Utrecht en Regioplan.

Berg, I. van den (2015). Maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor de beroepsuitoefening van de (kandidaat-) gerechtsdeurwaarder en de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Sikkema, T. (2015). Waarom is heldere taal zo belangrijk? Oss: Gemeente Oss.

Nibud en Hogeschool Utrecht (2014). De Financiële Wegwijzer! Module financiële toekomstoriëntatie voor vmbo. Utrecht: Nibud en Hogeschool Utrecht.


Menger, A., Jungmann, N., Anderson, M., Stam, D. (2014). Gevangen in Schuld. Over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. Utrecht: Hogeschool Utrecht.


Jungmann, N., Lems, E., Vogelpoel, F., Van Beek, G., & Wesdorp, P. (2014). Onoplosbare schuldsituaties. Utrecht: Hogeschool Utrecht.


Jungmann, N., Calkoen, P., Julia, H. d., Vivian, H. d., & Wesdorp, P. (2014). Preventiebundel: Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie. Utrecht: Hogeschool Utrecht.


Jungmann, N., & Wesdorp, P. (2013, December). Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. WMO Magazine(6), 24-29.


Jungmann, N., & Wesdorp, P. (2014). Niet alles is wat het lijkt. Het risico van inschattingsfouten bij incasso. De Credit Manager(1), 5-9.

Recent in de media

Meer in de media

Verslaafde delinquenten blijven zitten met schulden
1 december 2014

Op verzoek van de SVG, Stichting Verslavingsreclassering GGz, onderzocht het lectoraat, in samenwerking met het lectoraat Werken in justitieel kader, de stand van zaken rond schulden en schuldhulp bij verslaafde delinquenten. Hun schuldenpositie is om meerdere redenen problematisch. Op 1 december is een werkconferentie gehouden naar aanleiding van het rapport. Bekijk hier het rapport.

Naar aanleiding van het rapport verschenen artikelen in de Volkskrant, en op NU.nl.

lector nadja jungmann live in uitzending tijd voor max
21 november 2014

Op vrijdag 21 november was lector Nadja Jungmann live te gast in de uitzending van Tijd voor Max. Zij ging tijdens de uitzending in op de effecten van schulden bij huiseigenaren. Bekijker hier de uitzending.

lector nadja jungmann over onoplosbare schuldsituaties in hallo nederland
12 november 2014

Lector Nadja Jungmann vertelt in Hallo Nederland over de conclusies van het rapport over onoplosbare schuldsituaties. Bekijk hier de uitzending.

'73.000 wanbetalers verdwijnen in het niets' 
12 november 2014

Nederland heeft er nog eens 10.000 'spookburgers' bij gekregen. Dit zijn mensen die hun rekeningen niet meer betalen en vervolgens met de noorderzon vertrekken. Kredietverstrekkers en banken blijven gefrustreerd achter. Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad.

reportage: schuldvlucht 
11 november 2014

Steeds meer mensen kampen met steeds grotere schulden, terwijl steeds minder schuldenaren terecht komen in een schuldsaneringsprogramma. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht de oorzaken van deze afname. Bekijk hier de uitzending van Altijd Wat.

'Schulden steeds vaker onoplosbaar'
11 november 2014

Steeds meer gezinnen hebben problematische schulden en komen daar nauwelijks of zelfs niet meer uit. Lector Nadja Jungmann is te gast in Wekker Wakker! op Radio 5. Beluister hier het interview.

'problematische schulden steeds vaker onoplosbaar' 
11 november 2014

Problematische schulden zijn steeds vaker onoplosbaar. De gevolgen voor betrokken gezinnen zijn groot en de maatschappelijke kosten hoog. Dat stelt Nadja Jungmann, lector schulden van de Hogeschool Utrecht in het rapport 'Onoplosbare schuldsituaties'Lees hier het artikel in dagblad Trouw.

Hogeschool Utrecht in actie tegen laaggeletterdheid
20 juni 2014

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht tekende gisteren, tezamen met andere Utrechtse organisaties, de alliantie ‘Taal voor het Leven’ en maakten afspraken over hun inzet voor het komende jaar.  In Utrecht zijn naar schatting 30.000 volwassenen laaggeletterd. Het lectoraat gaat onder andere onderzoek doen naar het verband tussen een slechte taalbeheersing en de aanwezigheid van schulden. Lees hier meer de alliantie.

'Meer Nederlanders met grote schulden'
14 juni 2014

Het aantal mensen met grote financiële problemen is vorig jaar met 5.000 toegenomen tot 89.000. Ook de hoogte van de schulden is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit de Schuldenmonitor 2013 van de Raad voor Rechtsbijstand, meldt Nieuwsuur zaterdagavond. Uit de monitor blijkt ook dat bij de gemeentelijke schuldhulpverlening steeds meer mensen afvallen. Hoeveel mensen afhaken is niet bekend. De Hogeschool Utrecht onderzoekt waarom mensen afhaken of niet bij de schuldsanering terecht kunnen. Bekijk hier de reportage van Nieuwsuur. En lees het nieuwsbericht op NU.nl.

Nadja Jungmann ontrafelt schuldproblemen
5 mei 2014

Ruim 85 personen luisterden in de zaal van partycentrum 2bHome Party en Business Centre aandachtig naar gastspreker Dr. Nadja Jungmann, lector schuld en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Lees hier meer over de bijeenkomst 'Schuldpreventie, hoe vul je dat concreet in?' van Thuisadministratie Humanitas Zoetermeer.

Nadja Jungmann en Tamara Madern over schulden bij jongeren: 'Ze kunnen best met geld omgaan'
5 maart 2014

Workshops op scholen moeten jongeren leren schulden te voorkomen. De wetenschapper weet nog niet of dat werkt, de studenten wel. Lees hier de reportage in Trouw.

Lopende onderzoeken en projecten

Meer lopende onderzoeken en projecten 

U vindt binnenkort een overzicht van de lopende onderzoeken en projecten.

Afgeronde onderzoeken en projecten

Meer afgeronde onderzoeken en projecten

Leidraad voor succesvolle en effectieve schuldpreventie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Hogeschool Utrecht gevraagd een leidraad voor succesvolle en effectieve schuldpreventie te ontwikkelen. Zij heeft voor de acht meest ingezette preventie interventies in Nederland een stappenplan ontwikkelt. Het stappenplan maakt inzichtelijk welke stappen genomen moeten worden om deze preventie succesvol en effectief op te kunnen zetten. U vindt de leidraad hier.

Battle voor je buffer!

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in alle fasen van hun leven een financiële buffer op gaan bouwen en deze op pijl houden? Het lectoraat heeft door het uitschrijven van de 'buffer battle' geprobeerd antwoord te krijgen op deze vraag.

Bekijk
hier de verrassende uitkomst!

Game moet schulden bij Rotterdamse jongeren voorkomen

Om het aantal Rotterdamse jongeren dat in de schulden zit niet verder op te laten lopen, heeft de gemeente Rotterdam, in samenwerking met het Albeda College en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU), een schuldpreventiegame ontwikkeld.

RTV Rijnmond en De Telegraaf besteedde beiden aandacht aan de game. In de nieuwsuitzendingen van RTV Rijnmond en De Telegraaf werd aandacht besteed aan de game.

Evenementen

Meer evenementen

Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder

Op 13 november 2013 organiseerde het lectoraat Schulden en Incasso en de HBO Rechten opleiding van Hogeschool Utrecht een conferentie ter gelegenheid van het proefschrift van Ineke van den Berg over de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening en de gevolgen daarvan voor de opleiding.

Lees hier meer over de conferentie.

Schulden en incasso zijn bij uitstek hbo-onderwerpen

Praktijkgericht onderzoek? Kerntaak van het lectoraat!

Heeft uw organisatie behoefte aan de inzet van experts of studenten in praktijkgericht onderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Afstuderen? Dat doe je binnen het lectoraat!

Start jij met afstuderen? Bekijk hier eens de mogelijkheden binnen ons lectoraat. Wij voeren diverse onderzoeken uit waar we jou graag in betrekken. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

De kennis die wij in ons lectoraat ontwikkelen delen we graag met u. Heeft u vragen, tips of ideeën? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.